Autisme en prikkelverwerking

Inhoud

  • Een leerling die handen voor zijn oren houdt als er gezongen wordt voor een jarige klasgenoot.
  • Een leerling die helemaal van slag is als hij bij de gym een andere korte broek aan moet. 
  • Een leerling die letterlijk alles hoort wat alle kinderen in de klas zeggen tijdens het zelfstandig werken. 
  • Een leerling die een hele dag met een gebroken voet rondloopt omdat hij geen pijn voelt.

Dit zijn een paar voorbeelden van leerlingen met autismespectrumstoornis (ASS) en een bijzondere prikkelverwerking. In deze workshop wordt uitleg gegeven over de zintuiglijke prikkelverwerking van kinderen met ASS. We geven o.a. antwoord op de volgende vragen: Welke zintuigen spelen een rol? Wat betekent over- en onderprikkeling? Wat kan je doen als een leerling last heeft van geluiden? Waarom is het niet zinvol om een kind de hele dag op een wiebelkussen te laten zitten?

We gaan aan de slag met de theorie en maken een vertaalslag naar de leerlingen waar je mee werkt. Welke bijzonderheden vallen op bij jouw leerling? Hoe zou je dit kunnen verklaren? Of hoe zou je meer zicht kunnen krijgen op zijn prikkelverwerking? Wat zou helpend kunnen zijn voor deze leerling?

Doelgroep

Alle onderwijsprofessionals die te maken hebben met leerlingen en studenten met (vermoeden van) autisme. Zoals leraren, mentoren, persoonlijk begeleiders, intern begeleiders, ondersteuningscoördinatoren, stagebegeleiders en schoolleiding.

Resultaat

  • Je begrijpt en herkent de unieke zintuiglijke prikkelverwerking van leerlingen met autisme.
  • Je beschikt over bruikbare tools om deze leerlingen effectief te begeleiden in de klas.
  • Je kunt de theorie direct toepassen op de specifieke leerlingen waar je mee werkt, waardoor je hun prikkelverwerking beter begrijpt en ondersteunt.

Extra informatie 

  • Je ontvangt een digitaal programmaboekje met aanvullende informatie.  
  • Op deze dienst zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing. 

Onderwijsprofessionals

Op aanvraag

Op offertebasis

Op aanvraag

Direct contact