Ouders

Vanuit ons expertisecentrum bieden we specifiek ondersteuning op aanvraag van scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden. Scholen vragen ouders toestemming voor onze inzet en voor inzage dossier. Wij betrekken in onze consultaties en trajecten met leerlingen altijd ouders als vertegenwoordiger en kenner van hun kind. We hechten belang aan de driehoek: ouders, school en leerling. 

Als je denkt dat onze begeleiding waardevol kan zijn voor jouw kind in het onderwijs, kun je dat aangeven bij de intern begeleider of ondersteuningscoördinator van de school van jouw kind. Zij kunnen vervolgens rechtstreeks met ons in contact treden. Wij mogen alleen in opdracht van de school werken.

Je bent als ouder welkom om deel te nemen aan onze lezingen en Autisme Belevingscircuits. Via onze jaarkalender kun je je rechtstreeks inschrijven. 

Heb je vragen over onderwijs aan je kind met autisme kun je ons bellen of mailen. 

Meer informatie over autisme

Autisme zie je niet direct aan de buitenkant, maar je merkt wel dat je kind anders reageert op situaties dan andere kinderen. Autisme heeft onder andere te maken met het verwerken van informatie, met communicatie en het omgaan met veranderingen. Hier lees je meer over autisme in het algemeen en specifiek over het kind. 

Ben je op zoek naar algemene informatie over autisme en/of zorg voor jouw kind? Dan verwijzen we je graag naar:

Heb je andere vragen over je kind en/of speciaal onderwijs en kun je die hier niet vinden?
Dan verwijzen we je graag naar de wegwijzer die onze stichting SSOE heeft ontwikkeld. 

Wegwijzer