Professionalisering

Wil je je als onderwijsprofessional verder ontwikkelen en je kennis en vaardigheden uitbreiden op het gebied van autisme? We bieden 3 vormen van professionalisering aan. 

  • Lezingen – 1,5 à 2 uur
  • Workshops – dagdeel
  • Scholing – meerdere dagdelen

Workshops

We verzorgen alle workshops op aanvraag en volledig op maat voor jouw onderwijsorganisatie. Naar keuze kunnen thema’s uit scholing, workshops en/of lezingen gecombineerd worden. Dit vind je aan de linkerkant van deze pagina.  De workshop Autisme Belevingscircuit kan op aanvraag of op inschrijving van de beschikbare data op een van onze locaties. Deze zijn te vinden in onze jaarkalender

Ben je op zoek naar een specifieke workshop en kun je die hier niet vinden? Neem dan contact met ons op om je wensen te bespreken.

Autisme en motivatie

Leerlingen met autisme worden vaak als ongemotiveerd gezien. Is dat werkelijk zo? Tijdens deze workshop wordt uitleg gegeven over autisme, over motivatie en hoe ze elkaar beïnvloeden.

Kijk (in) autisme

Leerlingen tussen 9 en 16 jaar krijgen de mogelijkheid om te begrijpen hoe het is om met autisme te leven. Deze workshop biedt inzicht in het perspectief van iemand met autisme en helpt kinderen om beter te kunnen ondersteunen.

Autisme Belevingscircuit (ABC)

Het ABC-Circuit laat je door “autistische ervaringen” voelen hoe het is om met autisme te leven. Probeer je eens een voorstelling te maken van wat het betekent om een autismespectrumstoornis te hebben.

Autisme en het jonge kind

In het basisonderwijs zien we vaker leerlingen met diagnose of sterke vermoedens van autisme in de groepen 1 en 2. In deze workshop gaan we aan de slag met deze, soms uitdagende, doelgroep.

Autisme en prikkelverwerking

In deze workshop wordt uitleg gegeven over de zintuiglijke prikkelverwerking van kinderen met ASS. Er wordt o.a. antwoord gegeven op de volgende vragen: Welke zintuigen spelen een rol? Wat betekent over- en onderprikkeling? Wat kan je doen als een leerling last heeft van geluiden? Waarom is het niet zinvol om een kind de hele dag op een wiebelkussen te laten zitten?

Autisme en leren leren (in het vo)

In het voortgezet onderwijs (vo) wordt veel gevraagd van leerlingen als het gaat om het ontwikkelen van studievaardigheden. Leerlingen met autisme kunnen hierbij ondersteuning nodig hebben. In de workshop gaan we aan de slag hoe je deze leerlingen kunt ondersteunen.

Autisme en hoogbegaafdheid op school

Soms is er naast autisme sprake van hoogbegaafdheid (HB). We spreken dan van ‘dubbelbijzonder’. In deze workshop leren we je hoe je deze leerlingen het beste kunt ondersteunen.

Autisme en gesprekken voeren

Het onderwijs voor leerlingen met autisme vraagt om een passende communicatie. Een goede communicatie is belangrijk om goed te kunnen ondersteunen. Tijdens deze workshop leer je hoe je effectieve gesprekken kunt voeren met leerlingen met autisme.

Autisme en socratische gesprekken

Gesprekken met kinderen en jongeren met autisme verlopen niet altijd vanzelfsprekend. Deze workshop sluit aan op de workshop Autisme en gesprekken voeren.

Op zoek naar een specifieke workshop of workshop op maat?

Contact