Intervisie opzetten binnen je school

Inhoud

Intervisie is een krachtig instrument om in gesprek te gaan over werkvragen of casuïstiek van leerlingen met en zonder autisme. Onze adviseur autisme en onderwijs ondersteunt een (zorg) team in het opzetten van intervisie en leert je hoe je vanuit kennis over autisme een casus kunt analyseren. 

 1. Onze medewerker neemt als extern deskundige deel aan een (zorg)team of expertisegroep binnen jullie organisatie.
 2. Vooraf worden de structuur (het oplossingsgericht intervisiemodel), de rollen en de spelregels afgesproken.
 3. Onze medewerker houdt de werkwijze en inhoud in de gaten en coacht de intervisor.
 4. In het intervisieoverleg bespreken we casuïstiek of hulpvragen van teamleden, soms met behulp van beeldmateriaal.
 5. We spreken af wat de acties zijn vanuit het overleg en  deze worden gemonitord en teruggekoppeld.

Doelgroep

Alle onderwijsprofessionals die te maken hebben met leerlingen en studenten met autisme. Zoals leraren, mentoren, persoonlijk begeleiders, intern begeleiders, ondersteuningscoördinatoren, stagebegeleiders en schoolleiding.

Resultaat

 • Je leert constructief en effectief communiceren over casussen en werkgerelateerde vragen met je (zorg)team of expertisegroep.
 • Je versterkt je professionaliteit bij het omgaan met autisme en andere leerlingenproblematiek. 
 • Je krijgt de vaardigheid om casussen en werkgerelateerde vragen gestructureerd en constructief te bespreken.
 • Je draagt gezamenlijk zorg voor de begeleidingsstrategieën en houdt deze in lijn met de schoolspecifieke visie op leerlingondersteuning.
 • Uiteindelijk kan de organisatie zelfstandig doorgaan met deze intervisievorm.

Extra informatie

 • Bij de intake bespreken we hoeveel bijeenkomsten er nodig zijn en dragen we een intervisiemodel aan, samen met het bijbehorende hulpvraagformulier.
 • Op deze dienst zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing. 

Onderwijsprofessionals

Op aanvraag

Op offertebasis

Op aanvraag

Direct contact