Autisme en het jonge kind

Inhoud

Er komt de laatste jaren steeds meer aandacht voor vroegdiagnostiek: kinderen die al op jonge leeftijd (voorlopig) gediagnosticeerd worden. In het basisonderwijs zien we vaker leerlingen met diagnose of sterke vermoedens van autisme in de groepen 1 en 2.

In deze workshop gaan we aan de slag met deze, soms uitdagende, doelgroep. Wat zijn de kenmerken van autisme? Hoe zie je deze kenmerken terug in het gedrag van leerlingen van 4, 5 of 6 jaar? Welke verklaring kan je geven voor het gedrag van deze leerlingen? Waarom heeft deze leerling zo’n moeite met kinderen die niet netjes opruimen? Waarom is het buitenspelen zo lastig? 

Vervolgens gaan we de vertaalslag maken naar de dagelijkse onderwijspraktijk. We bespreken hoe je een kind kan ondersteunen dat bijv. geen keuze kan maken bij het kiesbord of juist altijd hetzelfde kiest. De samenwerking met ouders is, zeker bij jonge kinderen, van groot belang. We bespreken hoe je deze samenwerking vorm kan geven. Wat kan en mag je van elkaar verwachten? Hoe is het voor ouders als hun kind zich anders ontwikkelt?

Doelgroep

Alle onderwijsprofessionals en professionals uit de voorschoolse en buitenschoolse opvang die te maken hebben met leerlingen uit groep 1 en 2 met (vermoeden van) autisme. Zoals leraren, persoonlijk begeleiders, intern begeleiders en schoolleiding.

Resultaat

  • Je herkent en begrijpt duidelijk de specifieke kenmerken van autisme bij kleuters.
  • Je beschikt over praktische vaardigheden om kleuters met autisme effectief te begeleiden in de klas.
  • Je hebt de kennis en tools om constructief samen te werken met ouders van kleuters met autisme.

Extra informatie 

  • Je ontvangt een digitaal programmaboekje met aanvullende informatie. 

  • Op deze dienst zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing. 

Onderwijsprofessionals

Op aanvraag

Op offertebasis

Op aanvraag

Direct contact