Autisme en leren leren (in het vo)

Inhoud

In het voortgezet onderwijs (vo) wordt veel gevraagd van leerlingen als het gaat om het ontwikkelen van studievaardigheden. Leerlingen met autisme kunnen hierbij ondersteuning nodig hebben. Hoe leer je een leerling hoe hij het beste een boekverslag kan maken? Wat kan je doen als een leerling moeite heeft met het onderscheiden van hoofd- en bijzaken en daardoor geen goede samenvatting van de leerstof kan maken? Wat doe je als een leerling ‘verdwaalt’ in alle boeken, schriften, PTA's en digitale informatie? En daardoor niet tot leren komt?

In de workshop gaan we met deze vragen aan de slag. De invloed van het autisme op het leren leren staat hierbij centraal. Er worden veel voorbeelden uit de praktijk gebruikt, waarbij we de koppeling tussen theorie en praktijk maken. Ook werk je met diverse werkbladen om zelf te ervaren wat wel óf juist niet werkt.

Doelgroep

Alle onderwijsprofessionals die te maken hebben met leerlingen en studenten met (vermoeden van) autisme. Zoals leraren, mentoren, persoonlijk begeleiders, intern begeleiders, ondersteuningscoördinatoren, stagebegeleiders en schoolleiding.

Resultaat

  • Je krijgt inzicht in de specifieke ondersteuningsbehoeften van leerlingen met autisme op het gebied van leren leren.
  • Je begrijpt hoe je deze leerlingen effectief kunt begeleiden bij het ontwikkelen van studievaardigheden.
  • Je ontdekt manieren om leerlingen voor te bereiden op de vaardigheden die ze nodig hebben in het vervolgonderwijs (MBO/HBO/Universiteit).

Extra informatie 

  • Je ontvangt een digitaal programmaboekje met aanvullende informatie.
  • Op deze dienst zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing. 

Onderwijsprofessionals

Op aanvraag

Op offertebasis

Op aanvraag

Direct contact