Autisme en leerlingen met een verstandelijke beperking

Inhoud

De cursus is specifiek ontwikkeld voor medewerkers van scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK). In deze cursus komt basiskennis over autisme aan bod waarbij voortdurend de koppeling wordt gemaakt naar leerlingen met een verstandelijke beperking.

De cursus is praktijkgericht, specifiek op de onderwijssetting. Hoe breng je bij deze leerlingen structuur aan in de klas? Hoe kan je de communicatie van de leerling ondersteunen? Hoe kan je het gedrag van de leerling verklaren en wat kan je doen om gedrag mogelijk te veranderen?

Bijeenkomst 1: Algemene basiskennis   
Bijeenkomst 2: Structuur
Bijeenkomst 3: Conceptondersteunende communicatie
Bijeenkomst 4: Prikkelverwerking
Bijeenkomst 5: Gedrag
Bijeenkomst 6: Casuïstiek en autismevriendelijke school

Naast de bijeenkomsten zijn er huiswerkopdrachten. Deze opdrachten bestaan uit het lezen van literatuur, het bekijken van filmmateriaal en het maken van opdrachten waarbij je in de praktijk aan de slag gaat met de informatie uit de bijeenkomsten. 

Doelgroep

Alle onderwijsprofessionals die te maken hebben met leerlingen en studenten met autisme en een verstandelijke beperking. Zoals leraren, mentoren, persoonlijk begeleiders, intern begeleiders, ondersteuningscoördinatoren, stagebegeleiders en schoolleiding.

Resultaat

  • Je beschikt over recente kennis over autismespectrumstoornissen (ASS) en kunt deze effectief toepassen in de dagelijkse onderwijspraktijk, met als bewijs een verbeterde aanpak bij de begeleiding van leerlingen met ASS.
  • Je hebt je vaardigheden vergroot om leerlingen met zowel autisme als een verstandelijke beperking optimaal te begeleiden binnen een schoolse omgeving, dat zich vertaalt naar betere resultaten in de begeleiding en ondersteuning van deze leerlingen.
  • Door te leren van andere deelnemers en je eigen ervaringen te delen, bouw je een waardevol netwerk op dat je blijft ondersteunen na de cursus.

Extra informatie 

  • 6 bijeenkomsten van per keer 2 uur huiswerk, 2 tot 4 uur per bijeenkomst. Of in overleg 6 bijeenkomsten van ieder 3 uur met circa 1 à 2 uur huiswerk. 
  • Je ontvangt een digitaal programmaboekje met aanvullende informatie. 
  • Bij het volgen van 80% van de cursus krijgen de cursisten een bewijs van deelname. 
  • Op deze dienst zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing. 

Onderwijsprofessionals

Op aanvraag

Op offertebasis

Op aanvraag

Direct contact