Coaching 

We ondersteunen jou in je begeleidingsstijl van leerlingen met autisme: of je nu lesgeeft of begeleidt. 

Inhoud

 • Reflectie op eigen handelen en verantwoordelijkheid voor persoonlijke ontwikkeling
 • Afstemming van ondersteuningsbehoeften van de leerling en het onderwijs
 • Samenwerking met leerlingen, collega's, ouders, specialisten en begeleiders
 • Het ontwikkelen of borgen van de schoolvisie met betrekking tot leerlingen met autisme
 • Het vergroten van jouw kennis en vaardigheden

Tijdens het intakegesprek bespreken we de situatie, hulpvragen, doelen en werkwijze.

Doelgroep

Alle onderwijsprofessionals die te maken hebben met leerlingen of studenten met autisme. Zoals leraren, mentoren, persoonlijk begeleiders, intern begeleiders, ondersteuningscoördinatoren, stagebegeleiders en schoolleiding.

Resultaat

 • Je hebt jouw professionele aanpak bij leerlingen of studenten met autisme versterkt
 • Je hebt je vaardigheden uitgebreid en je begrijpt beter hoe om te gaan met leerlingen of studenten met autisme 
 • Je bent beter in staat om de ondersteuningsbehoefte van je leerling af te stemmen op het aangeboden onderwijs
 • Je school heeft meer expertise in vaardigheden op het gebied van onderwijs in huis en autisme en je kan het ook toepassen

Extra informatie

 • De coaching vindt plaats op afspraak en bestaat over het algemeen uit 8 bijeenkomsten van 1,5 uur. De exacte duur kan in overleg worden aangepast.
 • De data voor de bijeenkomsten worden in overleg met de school vastgesteld.
 • De coaching vindt plaats op jouw eigen locatie en wordt afgestemd op jouw specifieke vraagstelling. 
 • Kosten op basis van offerte, tenzij de school, het bestuur of samenwerkingsverband een overeenkomst heeft met het Autisme Steunpunt of SSOE. 
 • Op deze dienst zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing. 
"Ik werd gecoacht in het voorbereiden van een leerling op het vo. De adviseur heeft snel overzicht gegeven en mij op weg geholpen. Ze gaf een enorme input aan heldere praktische adviezen"