Beeldvorming complexe casuïstiek

Wanneer leerlingen moeite hebben om deel te nemen aan het onderwijs vanwege (gedrags)problemen, dreigen thuis te komen zitten of al thuis zitten, is het cruciaal om een helder beeld te krijgen van wat er nodig is. We brengen samen met jou als onderwijsprofessional en alle betrokkenen in kaart wat deze leerling nodig heeft om zich te blijven ontwikkelen. We werken daarin het liefst samen met de (jeugd)zorg. 
We kunnen meerdere instrumenten voor beeldvorming inzetten, zoals de ASSwijzer en het leerbaarheidsonderzoek. De keuze van het instrument is afhankelijk van de hulpvraag van de leerling. 

Inhoud

 • Een intakegesprek
 • Analyse van het dossier
 • Gesprekken en observaties met de leerling
 • Interviews met ouders, leerkrachten, pedagogen en mogelijk behandelaars of begeleiders
 • Indien nodig, aanvullend handelingsgericht diagnostisch onderzoek

Doelgroep

Alle betrokkenen die te maken hebben met deze specifieke leerling of student met autisme. Zoals medewerkers van de school, ouders, onderwijsconsulenten en zorgpartners. 

Resultaat

 • Je hebt een duidelijk beeld van de leerling en zijn of haar behoefte
 • Je hebt handvatten om de samenwerking met alle betrokkenen vorm te geven
 • Je kunt met betrokkenen de ontwikkeling van de leerling in gang zetten
 • Je kunt praktische adviezen en oplossingen toepassen, waardoor de leerling beter ondersteund wordt en perspectief heeft

Extra informatie

 • De beeldvorming vindt plaats in de omgeving van de leerling. 
 • De data worden in overleg met alle betrokkenen gepland.
 • De beeldvorming wordt afgestemd op de hulpvraag. 
 • Kosten op basis van offerte, tenzij de school, het bestuur of samenwerkingsverband een overeenkomst heeft met het Autisme Steunpunt of SSOE. De praktijk leert dat een beeldvormingstraject minimaal 20 uur bedraagt. 
 • Op deze dienst zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing. 
"De beeldvorming heeft ons geholpen om heldere inzichten te krijgen over de vervolgstappen"