Begeleidingstraject van een leerling met autisme

Bij de begeleiding van leerlingen met autisme streef jij, als onderwijsprofessional, naar het beste voor je leerlingen. Daarom bieden wij een begeleidingstraject dat jou stap voor stap leert hoe je een leerling met autisme individueel kunt ondersteunen op school. Je krijgt de benodigde kennis, strategieën, tools en gespreksvormen aangereikt. 

Inhoud

 • Consultatie met dossieranalyse, klasobservatie, gesprekken met begeleiders, leerkrachten, en ouders.
 • Opzetten van individuele begeleiding op maat voor de leerling, met een medewerker van de school. 
 • De adviseur autisme en onderwijs zet de begeleiding op en de onderwijsprofessional neemt het na een aantal keer over. 
 • In ieder nagesprek met de onderwijsprofessional worden uitleg, tips en handelingsadviezen gegeven.
 • Terugkoppeling van de voortgang in één of meerdere MDO´s.

Doelgroep

Alle onderwijsprofessionals die te maken hebben met leerlingen of studenten met autisme. Zoals leraren, mentoren, persoonlijk begeleiders, intern begeleiders, ondersteuningscoördinatoren en stagebegeleiders.

Resultaat

 • Je weet hoe je zelfstandig een leerling met autisme individueel kunt begeleiden.
 • Je begrijpt welke gesprekstechnieken en tools je kunt toepassen om de leerling zo goed mogelijk te ondersteunen. 
 • Je kunt het gedrag van de leerling analyseren met behulp van leerlinggegevens, onderliggende theorieën en verklaringsmodellen (ijsberg denken).
 • Door tussentijds te evalueren, weet je hoe je tijdig de doelen en werkwijze kunt bijstellen. 

Extra informatie

 • Doorgaans zijn het 10 sessies in totaal: circa 4 begeleid door ons en circa 6 door de begeleider van school.
 • Op verzoek van de school zijn we aanwezig bij de MDO’s.
 • De data worden in overleg met de school gepland. 
 • Het begeleidingstraject wordt afgestemd op de hulpvraag. 
 • Kosten op basis van offerte, tenzij de school, het bestuur of samenwerkingsverband een overeenkomst heeft met het Autisme Steunpunt of SSOE. 
 • Op deze dienst zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing. 
"Wij hebben het traject als heel prettig ervaren, omdat er een fijne samenwerking ontstond tussen ouders, school en Autisme Steunpunt. Dit heeft een hele positieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de leerling"