Over ons

Wij adviseren, coachen en begeleiden onder andere leerkrachten, onderwijsteams en intern begeleiders over autisme en onderwijs. Vanuit ons expertisecentrum bieden we ondersteuning in een straal van 40-45 kilometer rondom Eindhoven. 

Wij zijn er voor alle scholen in het regulier en speciaal onderwijs, het MBO, HBO en het WO, evenals de voorschoolse kinderopvang. 

We zijn koplopers op het gebied van autisme en onderwijs aan mensen met autisme. We houden actief onze kennis op peil, dragen bij aan nieuwe ontwikkelingen en producten. We zijn klantgericht en streven ernaar om binnen een maand te starten bij de aanvragende school.

Hoe gaan wij te werk?

We luisteren goed naar de hulpvraag van de school, verdiepen ons breed in de leerling om tot een zo compleet mogelijk beeld te komen. In samenspraak met scholen en betrokken organisaties werken we toe naar een stevig netwerk rond de leerling. We dienen het belang van de leerling en ondersteunen de betrokkenen om hem of haar heen, in de – soms ingewikkelde – situaties. Samen ont-wikkelen we die situaties en dragen op die manier bij aan nieuw perspectief voor de leerling en de professionals. Net zoals elk kind uniek is, is onze aanpak dat ook. Geen standaardbenadering,  maar samen bekijken wat er nodig is. 

Onze missie   
"Expertise en praktische ondersteuning voor het onderwijs aan leerlingen met autisme"

Ons doel is altijd om onszelf zo overbodig mogelijk te maken zodat scholen zelfstandig verder kunnen met de begeleiding van hun leerlingen. Zo bieden we optimale ontwikkelkansen voor zowel leerlingen als onderwijsprofessionals. 

In onze trajecten werken wij samen met school, ouders en eventueel betrokken hulpverlening. Indien nodig zullen we doorverwijzen naar (zorg)partners. Wij zijn lid van het Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost-Brabant