Workshop 'Autisme en gym' Autismeweek 2016

De workshop Autisme en gym werd gratis aangeboden in het kader van de Autismeweek 2016. De workshop werd geleid door Inge Willems, docent gym op Expertisecentrum Antoon van Dijk school in Helmond en Hans Weijers, medewerker van het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant. Beiden zijn een onderdeel van Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra (SSOE).

We werkten in de gymzaal van de Antoon van Dijkschool in Helmond.
De opstelling voor een gymles aan een klas met autistische leerlingen was klaargezet. Er werd een directe koppeling gemaakt tussen de kennis van autisme en de praktijk van een gymles.

Enkele reacties van deelnemers:

‘Zinvol!’ (anoniem)

‘Goed om het bewegingsonderwijs hierin (in de Autismeweek) te belichten’ (anoniem)

‘Fijn om de ervaring uit de praktijk te horen van anderen. vooral ook van Hans als autisme expert! Theorie over de IJsberg ga ik zeker nog eens nazoeken, de praktische tips waren redelijk bekend. Nogmaals benieuwd naar spelonderwijs.’ (anoniem)