Werken met de ASSwijzer

Doel

Door middel van beeldvorming met de ASSwijzer komen er heldere inzichten en oplossingen voor vastgelopen of onduidelijke situaties rondom een persoon met ASS. Er komt weer beweging in het leven van de persoon en daarmee ontwikkeling en perspectief.

Het doel van de trainingen en supervisie is professionals informeren over en versterken in het gebruik van de ASSwijzer als instrument in hun werk. 

Wie

Saskia Sliepenbeek is door de ontwikkelaars van de ASSwijzer, dr. T. van de Veer en I. Steenman, opgeleid tot practitioner, trainer en supervisor van de ASS-wijzer (www.asswijzer.nl). Zelf gebruikt ze de ASSwijzer al jaren in het werk voor het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant en CCE.  

Inhoud

Een autismespectrumstoornis (ASS) heeft tot gevolg dat het de persoon veel energie kost om zich staande te houden in zijn dagelijks leven. Elk persoon met ASS zoekt hierin zijn eigen weg, gegeven wie hij is en wat hij kan en aankan. Soms blijkt dat dit niet goed lukt, de persoon met ASS raakt overbelast en ontwikkelt klachten en problemen. Deze klachten kunnen zich soms zodanig ontwikkelen dat het de ontwikkeling en functioneren bedreigt. Het kan maken dat mensen niet verder kunnen, bijvoorbeeld op school of in hun werk.

Als het mogelijk is, dient men zich eerst te richten op het verminderen van de overbelasting t.g.v. ASS.  Maar wat belast die persoon? Waar ‘loopt zijn emmer van over’? Hoe proberen hij en zijn omgeving ‘de emmer te legen’? Wat kunnen ze nog meer doen om weer perspectief te hebben?

Om dit goed in beeld te krijgen kan De ASSwijzer ingezet worden. 

De ASSwijzer denkt niet in standaardoplossingen, maar biedt een kader om op zoek te gaan naar unieke oplossingen. Hiertoe wordt een bepaalde systematiek gevolgd. Ze geeft handvatten aan de begeleider, leerkracht, ouders en/of hulpverlener om een ondersteuningsstijl te zoeken passend bij die ene persoon. De systematiek van de methode zorgt ervoor dat de keuzes die de deskundige maakt navolgbaar en overdraagbaar zijn. Tineke van de Veer heeft middels een proefschrift wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het effect van de inzet van de ASSwijzer en aan kunnen tonen dat het een positief effect heeft op de adviseringsstijl, beeldvorming en advisering van de professional die om advies is gevraagd. Meer informatie over de ASS-wijzer kun je vinden op de site www.asswijzer.nl.

Doelgroep

Gedragsdeskundigen en autismedeskundigen met ruime basiskennis over en ervaring met mensen met autisme.

Aanbod

  • Beeldvorming via ASSwijzer voor een leerling
  • Basistraining ‘Kennismaken met de ASSwijzer’ (1 dagdeel)
  • Training ‘ASSwijzer’ (3 dagen)
  • Practitioner ASS-wijzer (supervisietraject als vervolg op ASSwijzer training)
  • Supervisie individueel of groep

Informatie en vragen over de specifieke trainingen, data, kosten en incompany mogelijkheden via de site of info@autismesteunpunt.nl.