Voorlichting

Doel

We geven informatie over het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant: welke mogelijkheden hebben we om je te ondersteunen bij het onderwijs aan leerlingen en studenten met autisme.

Inhoud

Hoe wij je als steunpunt kunnen ondersteunen bij het onderwijs aan en de begeleiding van leerlingen en studenten met autisme. Er is volop ruimte om vragen te stellen.

Doelgroep

Teams in alle vormen van regulier en speciaal onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen, ouders, zorgverleners.

Tijdsduur

45 minuten.

Datum

Op afspraak.

Locatie

Op locatie.

Kosten

gratis

Opmerkingen

Op al onze diensten zijn de Algemene leveringsvoorwaarden en de klachtenregeling SSOE  van toepassing.