Studiedag over autisme voor het PO, VO of MBO

Doel

 • je leert beter begrijpen wat het betekent om onderwijs te volgen als je een autisme hebt;
 • vergroten van je expertise in het werken met leerlingen met autisme;
 • Je krijgt praktische handvatten.

Inhoud

Uitdagende studiedag voor onderwijsteams over werken met leerlingen met autisme in het onderwijs. Er is een studiedag voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en voor het MBO.

In deze dag wordt jouw expertise over autisme ingezet om concrete handvatten te bespreken en te oefenen. De scholing is op de praktijk gericht. Er is voldoende ruimte om je eigen ervaringen en vragen in te brengen. We maken gebruik van een belevingsoefening, theorie, filmbeelden en praktische oefeningen.

Onderwerpen die aan bod komen in de studiedag:

 • Wat ervaren mensen met ASS?
 • Algemene kennis over en visie op autisme.
 • Begeleiding van leerlingen in het onderwijs en het bieden van structuur.
 • “Moeilijk gedrag” casuïstiek.
 • Overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs.
 • Samenwerking ouders en school.

Wij bieden zoveel mogelijk handreikingen vanuit onze kennis, visie en praktijkvoorbeelden. We verzoeken je daarom van tevoren een casus of werkvraag aan te leveren.

Doelgroep

 • teams van leerkrachten en intern begeleiders uit het primair onderwijs;
 • Teams van docenten, mentoren en zorgcoördinatoren uit het voortgezet onderwijs of MBO.

Tijdsduur 

1 dag (9.00-16:00 uur).

Locatie

Op locatie.

Materiaal

Cursusmapje met relevante informatie.

Kosten

Op basis van offerte.

Opmerkingen

Deze studiedag sluit goed aan op: “AutismeBelevingsCircuit”, “Autistisch denken”, “Autisme en gesprekken voeren”, “Autisme en Socratische gesprekken

Op al onze diensten zijn de  Algemene leveringsvoorwaarden en de Klachtenregeling SSOE van toepassing.

asdasdasdffff