Structuur op school

Doel

Deze module geeft inzicht en ideeën om structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid op school te vergroten.

Inhoud

De module gaat over Passend Onderwijs voor leerlingen met een grote structuurbehoefte in het reguliere basisonderwijs. Het laat zien hoe drie reguliere basisscholen hun structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid geregeld hebben.

De film "Structuur op school" laat drie reguliere basisscholen zien waar kinderen de structuur vinden die zij nodig hebben. Deze scholen hebben de school zo ingericht, dat ook leerlingen met een grote structuurbehoefte, waaronder autisme, ADHD en NLD hier passend onderwijs kunnen volgen. Bij de film hoort een kijkwijzer met diverse concrete en praktische mogelijkheden om structuur aan te bieden.

In de workshop bespreken we wat het belang is van structuur, voorspelbaarheid en duidelijkheid. Aan de hand van de kijkwijzer kijken we met het team waar je de duidelijkheid, voorspelbaarheid en rust binnen de school kan verbeteren. Het team geeft aan wat zij binnen en buiten de klas en in onderwijsstijl als gezamenlijke afspraken en methoden wil toepassen. We kunnen dit doen op het niveau van school, klas en individuele leerlingen.

Doelgroep

Schoolteams in het primair en speciaal onderwijs.

Tijdsduur

1 dagdeel op afspraak.

Datum

Op afspraak.

Locatie

Op locatie.

Materiaal

Cursusmapje met relevante informatie.

Kosten

Op basis van offerte.

Opmerkingen

Deze studiedag is gevalideerd door het Registerleraar voor 3 registeruren.

Lees hier hoe anderen deze workshop ervaren hebben.

Op al onze diensten zijn de  algemene leveringsvoorwaarden en de klachtenregeling SSOE van toepassing.

asdasdasdffff