(On)rust! in je hoofd

Inleiding

Voor de een geldt: hoe meer prikkels, hoe liever! Terwijl voor de ander juist het tegenovergestelde geldt… Hoe werkt dat in onze hersenen en hoe uit zich dit in onze onderwijspraktijk? In onze klassen zitten kinderen die te vroeg geboren zijn, ontzettend onhandige kinderen, enorm drukke en beweeglijke kinderen en kinderen die door bijvoorbeeld een val van de schommel, ineens ander gedrag vertonen dan voorheen. Kinderen mét diagnoses, zoals cerebrale parese (CP), coördinatie ontwikkelingsstoornis (DCD), AD(H)D ASS, en kinderen met hersenletsel (NAH). Ook kinderen zonder diagnose kunnen bijzonderheden in de prikkelverwerking laten zien.

Allemaal kinderen waarbij de prikkelverwerking dikwijls anders verloopt en aanpassingen en vooral maatwerk vraagt in onze praktijk van alledag. Deze training geeft je inzicht in de problematiek van deze kinderen, leert je de signalen (her)kennen en breidt je handelingsrepertoire uit in de klas.

Doel

  • Je ervaart zelf wat prikkelverwerking is en hoe het bij jou werkt.
  • Je ervaart zelf hoe een leerling met autisme zijn wereld kan ervaren.
  • Je krijgt meer kennis en praktische tools om het onderwijs en de begeleiding van leerlingen met prikkelverwerkingsproblematiek vorm te kunnen geven.

Doelgroep

Leerkrachten en docenten in het PO en VO, zowel regulier als speciaal onderwijs.

Inhoud

De training bestaat uit meerdere onderdelen. Er zijn onderdelen waaraan je als groep deelneemt en onderdelen die je individueel volgt.

  • Belevingscircuit gericht op prikkelverwerking (1e gezamenlijke bijeenkomst)
  • Autisme Belevings Circuit (2e gezamenlijke bijeenkomst)
  • Intervisie (gezamenlijke bijeenkomsten)
  • Coaching on the job (individueel)

De training start met een belevingscircuit gericht op prikkelverwerking. Je gaat daarbij zelf ervaren hoe jouw zintuiglijke prikkelverwerking verloopt en welke strategieën je ontwikkeld hebt om hier goed mee om te gaan. Deze ervaringen, aangevuld met een kort stuk theorie, geven je richting om de komende week met een andere bril te kijken naar de leerlingen in je klas.

Vervolgens ga je het Autisme Belevings Circuit doen. Het ABC-Circuit laat je door “autistische ervaringen” voelen hoe het is om met autisme te leven. Deze workshop is een actief en zeer toegankelijk dagdeel vol ervaringen. Het circuit bestaat uit een aantal opdrachten en werkvormen die je gaat uitvoeren. Er zijn doe-opdrachten en zintuigelijke ervaringen.

Intervisie: De intervisie vindt maandelijks plaats in de vertrouwde setting van trainer en 6 cursisten. We delen onze successen en ook de dingen die niet bleken te werken en helpen elkaar met tips en adviezen.

Coaching on the job: De trainer draait gedurende een half schooljaar, iedere 4 weken een dagdeel mee in de groep vanuit de bril: prikkelverwerking. Samen met de leerkracht wordt gekeken naar bijzonderheden in de prikkelverwerking van de klas. Wat heeft deze leerling nodig om optimaal te kunnen presteren en welke aanpassingen kunnen we doen in de klas? Welke energizers of juist rustmomenten zijn inpasbaar en hoe pak je dit aan en borg je dit in je lesrooster?

Tijdsduur

Half jaar, maandelijks één gezamenlijke bijeenkomst en voor iedere deelnemer één moment coaching on the job

Data

In overleg met opdrachtgever

Locatie

In overleg met opdrachtgever

Kosten

Op basis van offerte

Groepsgrootte

Minimaal 6, maximaal 10 deelnemers per groep

Opmerkingen

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met ons.

We overleggen graag over de mogelijkheden voor jouw school of bestuur.