Met autisme in het MBO

Het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant verzorgt een studiedag over leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) in het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) voor medewerkers uit het MBO. Tijdens de studiedag wordt het uitvoeren van Passend Onderwijs voor leerlingen met ASS concreet gemaakt. De studiedag is op de praktijk gericht. Er is voldoende ruimte om je eigen ervaringen en vragen in te brengen.

Doel

  • Je krijgt meer inzicht in en begrip voor leerlingen met ASS.
  • Na de dag heb je als professional meer kennis en praktische tools in handen om het onderwijs en de begeleiding van de leerlingen met ASS vorm te kunnen geven.
  • Je vergroot je kennis over ASS. Tijdens deze dag wordt die kennis ingezet om concrete handvatten te bespreken en te oefenen. De studiedag is op de praktijk gericht.

Inhoud

Dit is een uitdagende studiedag voor onderwijsteams over het werken met leerlingen met autisme in het MBO. In deze dag wordt jouw expertise over autisme ingezet om concrete handvatten te bespreken en te oefenen. De studiedag is gericht op de praktijk. Er is voldoende ruimte om je eigen ervaringen en vragen in te brengen. We maken gebruik van een belevingsoefening, theorie, filmbeelden en praktische oefeningen.

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de studiedag zijn:

  • Wat ervaren mensen met ASS?
  • Algemene kennis over en visie op autisme.
  • Overgang van voortgezet onderwijs naar het MBO.
  • Samenwerking ouders en school.
  • Begeleiding van leerlingen in het MBO en voldoen aan competenties.
  • “Moeilijk gedrag” casuïstiek.

Wij bieden zoveel mogelijk handreikingen aan vanuit onze kennis, visie en praktijkvoorbeelden. Vooraf vragen we alle deelnemers een casus of werkvraag aan te leveren.

Doelgroep

Deze studiedag is bedoeld voor teams van docenten, mentoren en zorgcoördinatoren uit het MBO.
I.v.m. het praktische karakter van de cursus is het wenselijk dat je in jouw werk te maken hebt met leerlingen met autisme.

Tijd

1 dag (09:00 – 16:00)

Datum

Op afspraak

Locatie

Deze studiedag wordt op afspraak, in company, op julie eigen locatie aangeboden.

Materiaal

Materialen worden op de dag door de cursusleider verstrekt.

Beoordeling

Bewijs van deelname

Deze studiedag is gevalideerd door het Registerleraar voor 6 registeruren.

Kosten

Op basis van offerte

Trainers

Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant

Opmerkingen

Gebruik het digitaal loket om rechtstreeks met  het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant een afspraak te maken.

 

Op al onze diensten zijn de Algemene leveringsvoorwaarden en de klachtenregeling SSOE van toepassing.