Met autisme in het basisonderwijs

Doel

  • recente kennis over autismespectrumstoornissen doornemen en een vertaling maken naar de dagelijkse onderwijspraktijk aan de hand van een casus;
  • samen leren en uitwisselen van ervaringen.

Inhoud

Blended-learning cursus: één opstartbijeenkomst, drie intervisiebijeenkomsten, afgewisseld met zelfstudie via E-learning en een werkboek.

We werken met drie thema’s:

  • communicatie en interactie;
  • leren met autisme;
  • aan de slag met gedrag.

We verzorgen de cursus voor groepen van 8 tot 15 personen Incompany op basis van offerte. 

Doelgroep

Basiscursus voor leerkrachten, leerlingbegeleiders en intern begeleiders in het primair onderwijs en speciaal onderwijs.

Er is geen speciale voorkennis nodig. Omdat de cursus een praktisch karakter heeft, is het wenselijk dat je in je werk te maken hebt met leerlingen met autisme.

Tijdsduur

Één startbijeenkomst van één uur.
Drie intervisiebijeenkomsten van twee uur.

Tijdsinvestering: minimaal negen uur zelfstudie.

Kosten

€500,- per deelnemer

Materiaal

Iedere cursist krijgt drie weken voor de startdatum een cursusboek, inloggegevens voor toegang tot de digitale leeromgeving en een eerste opdracht voor de startbijeenkomst.

Beoordeling

Deelnemers krijgen bij voldoende deelname een certificaat.

De intervisiebijeenkomsten zijn verplicht. Als je één keer afwezig bent krijg je een vervangende opdracht. Ben je twee maal afwezig kan het zijn dat je geen certificaat ontvangt.

Opmerkingen

Lees hier hoe anderen deze cursus ervaren hebben.

Op al onze diensten zijn de algemene leveringsvoorwaarden en de klachtenregeling SSOE van toepassing.