Lezingen Autisme Steunpunt

Het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant biedt verschillende lezingen aan.

Geplande lezingen schooljaar 2018-2019

Voor het schooljaar 2018-2019 hebben we een aantal lezingen gepland. Om in te schrijven klik je op de betreffende lezing.

De lezingen duren van 19:30 tot 21:00 uur. 
De entree is € 10,00 per deelnemer, bij voorkeur via pinbetaling bij binnenkomst (inclusief koffie en thee).

Overige lezingen

Als je een studiemiddag of studiedag, congres, symposium, ouderavond e.d. wilt organiseren over rondom autisme, Passend Onderwijs, structuur of een ander thema, dan is een lezing daarvoor geschikt. 

Doel

  • Je ontvangt informatie over het aangeboden thema.
  • Indien de situatie dat mogelijk maakt, kunt je vragen stellen. en ervaringen delen.

Inhoud

Er zijn verschillende thema's mogelijk.

Bijvoorbeeld:

  • Leren leren
  • Autisme op de werkvloer
  • Autisme en prikkelverwerking
  • De begeleiding van meisjes met autisme
  • De mogelijkheden van leerlingen met autisme. Of positief kijken naar leerlingen. 
  • De overstap van basis- naar voortgezet onderwijs
  • Autisme en Passend Onderwijs
  • Structuur op school

Wil je een ander thema? Neem dan contact met ons op. We overleggen graag over wat er mogelijk is.

Doelgroep

Teams en klassen in alle vormen van regulier en speciaal onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen, ouders, zorgverleners, deelnemers symposia en congressen.

Tijdsduur

in overleg.

Locatie

MBS Eindhoven
Venetiëstraat 43
5632 RM Eindhoven (gratis parkeren)

In overleg kunnen wij ook bij u op locatie een lezing geven. 

Kosten

Op basis van offerte.

Opmerkingen

Op al onze diensten zijn de  Algemene leveringsvoorwaarden en de Klachtenregeling SSOE van toepassing.

asdasdasdffff