Lezing Autisme en hoogbegaafdheid

In Passend Onderwijs heeft ook ieder kind met autisme een eigen onderwijsbehoefte. Soms is er naast autisme ook sprake is van hoogbegaafdheid. We spreken dan van ‘dubbelbijzonder’! Dat vraagt meer kennis en inzicht in de behoefte van deze groep kinderen. In de lezing wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

  • Wanneer spreken we van dubbelbijzondere leerlingen?
  • Wat zijn de onderwijsbehoeften van leerlingen met ASS en HB?
  • Hoe kun je tegemoetkomen aan deze onderwijsbehoeften?

Kijk hier welke lezingen gepland staan.

Doelgroep

- Professionals uit alle vormen van primair en voortgezet onderwijs 
- Ouders, verzorgers en begeleiders

Op aanvraag

Deze lezing is mogelijk om op locatie door ons te worden gegeven, bijvoorbeeld tijdens een studiedag of ouderavond. 

Neem hiervoor contact met ons op via het Digitaal Loket. 

Op al onze diensten zijn de  Algemene leveringsvoorwaarden en de Klachtenregeling SSOE van toepassing.