Lezing: autisme en de overgang van po naar vo

Na groep 8 komt er een nieuwe start: de overstap naar het voortgezet onderwijs. Voor kinderen en jongeren met ASS zijn veranderingen vaak lastig. Een bestaand evenwicht wordt door een verandering verstoord: de omgeving verandert en de taakeisen worden plotseling anders en/of hoger. De overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is een moment waarop het leven van alledag ingrijpend verandert.

In het voortgezet onderwijs staat niet meer de hele dag dezelfde leerkracht voor de klas en wordt meer zelfstandigheid van de leerling verwacht, bijv. bij het plannen en maken van huiswerk. Er wordt in het voortgezet onderwijs steeds meer een beroep gedaan op: de integratie van verspreide informatie, planning, zelfcontrole en zelfreflectie en op sociale en communicatieve vaardigheden van de leerling. Hoe kies je een goede school voor vo? Hoe bereid je de leerling voor op het vo (voortgezet onderwijs)? Hoe zorg je ervoor dat mensen in het vo weten wat de leerling nodig heeft? Welke hulpmiddelen zijn er beschikbaar?

De lezing wordt gegeven door Saskia Sliepenbeek. Zij is medewerker van eht Autisme Steunpunt en projectbegeleider voor het project 'Vast en zeker naar het vo' van samenwerkingsverbanden Helmond-Peelland. 

Kijk hier welke lezingen er gepland staan op inschrijving.

Doelgroep

- Professionals uit alle vormen van onderwijs en hulpverleningLocatie
- Ouders

Op aanvraag

Deze lezing is mogelijk om op locatie door ons te worden gegeven, bijvoorbeeld tijdens een studiedag of ouderavond. 

Neem hiervoor contact met ons op via het Digitaal Loket. 

Op al onze diensten zijn de  Algemene leveringsvoorwaarden en de Klachtenregeling SSOE van toepassing.