Leerlingen met autisme in het ZML-onderwijs

Doel

 • Kennis opdoen over kenmerken van autisme in combinatie met een verstandelijke beperking;
 • Inzicht krijgen in specifieke ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen;
 • Verkrijgen van kennis en praktische handreikingen:
 • Hoe kan de docent het beste handelen?
 • Hoe verklaren we gedrag van leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS)?
 • Hoe reageren we op gedrag van leerlingen met ASS?

Inhoud

Passend Onderwijs voor leerlingen met autisme vraagt om voldoende expertise bij de professionals. Kennis is belangrijk om gedrag te begrijpen en passend onderwijs te bieden. In de cursus leren we je wat autisme is en maken we een vertaling naar de dagelijkse onderwijspraktijk.

Door autistisch te leren denken, ontstaat meer inzicht en begrip voor leerlingen met autisme. Er worden handvatten gegeven voor het bieden van structuur, de communicatie, de sociale omgang en ‘moeilijk’ gedrag. We geven zoveel mogelijk handreikingen vanuit onze visie en ingebrachte casuïstiek. Door oefeningen en het volgen van een casus, wordt er een koppeling gemaakt naar de eigen praktijk in de zml-school.

Na de cursus heb je meer kennis en praktische tools in handen om het onderwijs en de begeleiding van de leerlingen met autisme en een verstandelijke beperking vorm te kunnen geven.

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten:

 1. Algemene kennis over en visie op Autismespectrumstoornissen;
 2. Begeleiding van leerlingen in het onderwijs en structuur bieden;
 3. Individuele begeleiding en communicatie;
 4. Sociale omgang;
 5. Complex gedrag en casuïstiek;
 6. Terugkombijeenkomst.

Doelgroep

Voor docenten, mentoren, klassen- en onderwijsassistenten, intern begeleiders en zorgcoördinatoren. De groepen kunnen uit 10 tot 15 personen bestaan uit speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs voor ZML.

Er is geen speciale voorkennis nodig. Omdat de cursus een praktisch karakter heeft, is het wenselijk dat je in je werk te maken hebt met leerlingen met autisme.

Tijdsduur

Zes bijeenkomsten van ruim drie uur.

Materiaal

Literatuur: een reader en een boekje aangeleverd door het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant.

Beoordeling

We verstrekken een bewijs van deelname bij minimaal 80% aanwezigheid.

Kosten

Op basis van offerte.

Interesse?

Neem contact met ons op. Wij bespreken graag hoe we de cursus kunnen invullen op locatie, op maat.

Opmerkingen

Lees hier hoe anderen deze cursus ervaren hebben.

Op al onze diensten zijn de  algemene leveringsvoorwaarden en de klachtenregeling SSOE van toepassing.