Leerlingen met ASS in het voortgezet onderwijs

Het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant verzorgt een studiedag over leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) in het onderwijs voor medewerkers uit het voortgezet onderwijs (VO). Tijdens de studiedag wordt het uitvoeren van Passend Onderwijs voor leerlingen met ASS concreet gemaakt. De studiedag is op de praktijk gericht. Er is voldoende ruimte om je eigen ervaringen en vragen in te brengen.

Doelgroep

Deze dag is bedoeld voor zorgcoördinatoren, mentoren en docenten. De groepen bestaan uit maximaal 16 personen, zodat er goede interactie mogelijk is.

Doel

  • Je krijgt meer inzicht in en begrip voor leerlingen met ASS.
  • Na de dag heb je als professional meer kennis en praktische tools in handen om het onderwijs en de begeleiding van de leerlingen met ASS vorm te kunnen geven.
  • Je vergroot je kennis over ASS. Tijdens deze dag wordt die kennis ingezet om concrete handvatten te bespreken en te oefenen. De scholing is op de praktijk gericht.

Wat houdt de studiedag 'Leerlingen met  autismespectrumstoornissen in het voorgezet onderwijs' in?

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de cursus:

  • Wat ervaren mensen met ASS?
  • Algemene kennis over en visie op ASS
  • Begeleiding van leerlingen in het onderwijs en het bieden van structuur
  • “Moeilijk gedrag” casuïstiek
  • Overgang van voortgezet onderwijs naar vervolgonderwijs
  • Samenwerking ouders & school

Wij streven er naar zoveel mogelijk praktische handreikingen te geven vanuit kennis, visie en praktijkvoorbeelden. We vragen je daarom om van tevoren een casus of werkvraag aan te leveren. Wil je deze studiedag met je hele team volgen? Wij verzorgen de studiedagen ook in company. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Locatie

Wij kunnen de studiedag op je eigen school of in je organisatie aanbieden. Neem hierover contact op bij ons digitaal loket.

Prijs

Op basis van offerte

Trainers

Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant