Intervisie

Doel

  • als (zorg)team of expertisegroep komen tot een constructieve manier van praten over casuïstiek en werkvragen met betrekking tot leerlingen (niet enkel leerlingen met autisme);

  • het versterken van de professionaliteit van het team rondom autisme en andere problemen bij leerlingen;

  • het planmatig en constructief praten over casuïstiek en werkvragen;

  • het gezamenlijk bewaken van begeleidingsstrategieën, vanuit jouw schoolspecifieke visie op ondersteuning van leerlingen;

  • de organisatie gaat uiteindelijk zelf verder met deze vorm van intervisie.

Inhoud

  • onze medewerker neemt als extern deskundige deel aan een (zorg)team of expertisegroep binnen jullie organisatie;

  • vooraf worden de structuur (het oplossingsgericht intervisiemodel), de rollen en de spelregels afgesproken;

  • onze medewerker houdt de werkwijze en inhoud in de gaten en coacht de intervisor;

  • in het intervisieoverleg bespreken we casuïstiek of hulpvragen van teamleden, soms met behulp van beeldmateriaal;

  • we spreken af wat de acties zijn vanuit het overleg en  deze worden gemonitord en teruggekoppeld.

Doelgroep

(Zorg)teams, zorgcoördinatoren en intern begeleiders.

Tijdsduur

Bij de intake bespreken we hoeveel bijeenkomsten er nodig zijn.

Datum

Op afspraak.

Locatie 

Op locatie.

Kosten

Op basis van offerte.

Opmerkingen

Wil je samen met ons intervisie opzetten voor je team? Neem dan contact met ons op. 

Op al onze diensten zijn de Algemene leveringsvoorwaarden en de klachtenregeling SSOE van toepassing.