Consultatie

Doel

  • zoeken naar perspectief in de situatie voor de leerling of student en de school;
  • adviezen geven bij een vraag over een leerling of student.

Je krijgt tips en adviezen die op maat zijn, passend bij de situatie en praktijkgericht.

Inhoud

Op afspraak vindt er een schoolbezoek plaats. Een medewerker doet een observatie en doet dossieronderzoek. Ze spreekt, indien wenselijk, de leerling. Aansluitend is er een gesprek met de school, de ouders en eventueel de leerling. Hierin wordt de observatie besproken, wordt er aanvullende informatie gegeven en bespreken we samen de voorgestelde adviezen. De school ontvangt een verslag van de consultatie.

Met de school wordt besproken of er ondersteuning nodig is bij het uitvoeren van de adviezen. Het Steunpunt en de school kunnen daar afspraken over maken.

Doelgroep

Leerlingen en studenten met autisme, of een sterk vermoeden hiervan, in alle vormen van regulier en speciaal onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen.

Tijd

1 dagdeel.

Datum

Op afspraak.

Locatie 

Op locatie.

Kosten

Op basis van offerte.

NB. Scholen die vallen onder VO Eindhoven Kempenland, kunnen direct bij ons een aanvraag consultatie doen voor leerlingen met autisme. Kosten worden vergoed vanuit middelen op SSOE-niveau. 

Consultatie of meer informatie aanvragen

Klik hier om u (aan)vraag via een formulier in te vullen. 

Opmerkingen

Met enkele samenwerkingsverbanden (SWV) zijn afspraken gemaakt. Hierdoor worden er voor de scholen uit die SWV-en geen kosten berekend. Wij informeren je hier graag over.

Op al onze diensten zijn de Algemene leveringsvoorwaarden en de klachtenregeling SSOE van toepassing.