Coaching

Doel

Het versterken van jouw professionele handelen rondom leerlingen of studenten met autisme.

Inhoud

Wij ondersteunen je in het sterker worden van jouw handelen rondom leerlingen met autisme, omdat je deze leerlingen (of hun docenten) lesgeeft of begeleidt.

Bij coaching hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • verantwoordelijk zijn voor de eigen ontwikkeling en coaching - reflecteren op eigen handelen;

  • afstemmen van ondersteuningsbehoefte van de leerling en het te bieden onderwijs;

  • uitgaan van samenwerken met de leerling, collega's, ouders, specialisten en begeleiders;

  • ontwikkelen of borgen van de schoolvisie op leerlingen met autisme;

  • vergroten van jouw expertise: kennis en vaardigheden;

Tijdens het intakegesprek bespreken we de situatie en hulpvragen. Daarna stellen we de doelen vast  en bepalen we de werkwijze en afspraken.

Doelgroep

Leerkrachten, mentoren, persoonlijk begeleiders, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en stagebegeleiders.

Tijd

Op afspraak. Als richtlijn gaan we uit van acht bijeenkomsten van 1,5 uur. In overleg kan dit aangepast worden.

Data

Op afspraak.

Locatie

Op locatie.

Kosten

Op basis van offerte.

Opmerkingen

Op al onze diensten zijn de Algemene leveringsvoorwaarden en de klachtenregeling SSOE van toepassing.