Begeleidingstraject van een leerling met autisme

Doel

De begeleider van de school leert stap voor stap een begeleidingstraject van een leerling met autisme uitvoeren.

Inhoud

  • Ondersteuning en coaching van de begeleider/leerkracht/mentor, die individuele begeleiding geeft aan een leerling met autisme op school. De begeleider neemt tijdens het traject de begeleiding over en voert het uiteindelijk zelfstandig uit.

  • Na aanvraag en afspraak is er een consultatie met een dossieranalyse, observatie in de klas, een gesprek op school met begeleider/leerkracht en ouders. Dit gaat over de bevindingen uit de consultatie, het uitwisselen van vragen en het geven van handelingsadviezen. De medewerker geeft uitleg over het begeleidingstraject.

  • Wij kunnen helpen bij het helder krijgen van de ondersteuningsvraag en het maken van een eerste aanzet voor een ondersteuningsplan.

  • Wij geven vier keer individuele begeleiding in het bijzijn van de begeleider van de school.

  • Daarna geeft de begeleider van de school vier keer de individuele begeleiding.

  • Na acht sessies komen wij later in het jaar nog tweemaal terug om te coachen, te volgen en af te ronden.

  • De sessies worden steeds gerapporteerd, nabesproken en er wordt een verslag gemaakt.

Doelgroep

Leerkrachten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, mentoren of anderen die op school individueel met een leerling met autisme werken.

Voor gediagnosticeerde leerlingen waarbij begeleiding nodig is of er handelingsverlegenheid is of mogelijk kan ontstaan.

Tijdsduur

In overleg met de aanvrager en afhankelijk van de mogelijkheden bij ons maken we een planning. Als richtlijn gaan we uit van tien sessies. In overleg kan dit anders zijn.

Data

Op afspraak.

Locatie

Op locatie.

Kosten

Op basis van offerte.

Opmerkingen

Op al onze diensten zijn de Algemene leveringsvoorwaarden en de klachtenregeling SSOE van toepassing.