Beeldvorming complexe casuïstiek

Doel

In kaart brengen van de ondersteuningsbehoefte en leerbaarheid van leerlingen met autisme en moeilijk hanteerbaar gedrag of (dreigende) schooluitval.

Inhoud

Beeldvorming bij complexe casuïstiek is belangrijk als een leerling door het gedrag moeilijk deel kan nemen aan het onderwijs, dreigt thuis te komen zitten, of al thuis zit. Dan ziet men helaas wat er allemaal niet goed gaat. Er is vaak niet duidelijk wat nodig is. Op dat moment, of liefst al preventief, is een goede beeldvorming over de leerbaarheid en ondersteuningsbehoefte heel belangrijk.

Wij brengen in kaart wat deze leerling nodig heeft om wél onderwijs te kunnen volgen, eventueel in combinatie met ondersteuning uit de (jeugd)zorg.

De beeldvorming gebeurt onder andere aan de hand van:

  • een intake gesprek;
  • dossieranalyse;
  • interview en observatie van de leerling;
  • interviews met ouders, leerkracht en/of pedagoog, eventueel behandelaar of begeleider;
  • eventueel aanvullend handelingsgericht diagnostisch onderzoek.

Vanuit de reeds bestaande kennis en ervaring wordt in kaart gebracht wát en hóe een leerling kan leren en wat daarvoor nodig is. De verwachtingen ten aanzien van de toekomst spelen daarbij een belangrijke rol.

Doelgroep

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs, onderwijsconsulenten, intern begeleiders en zorgcoördinatoren uit alle vormen van regulier en speciaal basis en voortgezet onderwijs, MBO, HBO en WO.

Tijdsduur

Afhankelijk van de hulpvraag en situatie duurt een traject gemiddeld 20 uur.

Datum

Op afspraak.

Locatie

Op locatie.

Kosten

Tijdens de intake maken we een inschatting van het aantal benodigde uren. Daarna ontvang je een offerte. 

Opmerkingen

Onze medewerker kan, indien gewenst, coachen bij het implementeren van de adviezen.

Op al onze diensten zijn de Algemene leveringsvoorwaarden en de klachtenregeling SSOE van toepassing.