Autisme en prikkelverwerking

Doel

• Meer zicht krijgen op de bijzondere zintuiglijke prikkelverwerking van leerlingen met autisme
• Handvatten voor de begeleiding van deze leerlingen in de dagelijkse onderwijspraktijk

Inhoud

Een leerling die handen voor zijn oren houdt als er gezongen wordt voor een jarige job.
Een leerling die helemaal van slag is als hij bij de gym een andere korte broek aan moet.
Een leerling die letterlijk alles hoort wat alle kinderen in de klas zeggen tijdens het zelfstandig werken.
Een leerling die een hele dag met een gebroken voet rondloopt omdat hij geen pijn voelt.

Dit zijn een paar voorbeelden van leerlingen met autismespectrumstoornis (ASS) en een bijzondere prikkelverwerking. In deze workshop wordt uitleg gegeven over de zintuiglijke prikkelverwerking van kinderen met ASS. Er wordt o.a. antwoord gegeven op de volgende vragen: Welke zeven zintuigen spelen een rol? Wat betekent overprikkeling en onderprikkeling? Wat kan je doen als een leerling last heeft van geluiden? Waarom is het niet zinvol om een kind de hele dag op een wiebelkussen te laten zitten?

We gaan aan de slag met de theorie en maken een vertaalslag naar de leerlingen waar je mee werkt. Welke bijzonderheden vallen op bij jouw leerling? Hoe zou je dit kunnen verklaren? Of hoe zou je meer zicht kunnen krijgen op zijn prikkelverwerking? Wat zou helpend kunnen zijn voor deze leerling?

Doelgroep

Leerkrachten, docenten, mentoren, leerlingbegeleiders, onderwijsassistenten, intern begeleiders en zorgcoördinatoren.

Tijdsduur

Een dagdeel

Datum

De workshop wordt in overleg met de school ingepland.

Materiaal

Cursusmapje met hand-out, literatuurlijst en eventueel aanvullende informatie.

Locatie

Wij komen de workshop graag op locatie verzorgen.

Kosten

Op offertebasis

Op al onze diensten zijn de  Algemene leveringsvoorwaarden en de Klachtenregeling SSOE van toepassing.

Vanuit de Externe Dienstverlening wordt de meer algemene workshop sensorische informatieverwerking aangeboden (minder gericht op kinderen met autisme). Deze workshop is gericht op iedereen die werkt met leerlingen in het basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. Denk aan leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, onderwijsassistenten. Ook is het mogelijk dat ouders aansluiten.