Autisme en leren leren

*Vanwege de huidige maatregelen is besloten de lezing om te zetten naar een webinar*

Hoe maak je een boekverslag? Hoe maak je een goede samenvatting van de lesstof van geschiedenis? Hoe weet je bij wiskunde welke afbeeldingen in het boek belangrijke informatie bevatten en welke afbeelding slechts ter versiering zijn?

Voor een leerling met een autismespectrumstoornis (ASS) kan het lastig zijn het schoolwerk op een goede, efficiënte manier aan te pakken. Als je moeite hebt met het scheiden van hoofd- en bijzaken, wat heel kenmerkend is voor een leerling met ASS, hoe kan je dan een goede samenvatting maken? Als je moeite hebt met het zien van samenhang, is het logisch dat je de opbouw van de lesstof bij Engels niet in één oogopslag ziet. Bij dit webinar geven we meer informatie over leren leren bij deze leerlingen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden krijg je adviezen hoe je leerlingen hierbij kunt begeleiden.

Dit webinar wordt gegeven door Dana van den Dungen van het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant (onderdeel van Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra).
Kijk hier welke andere lezingen nog meer gepland staan.

Doelgroep

- Leerkrachten, docenten en intern begeleiders/zorgcoördinatoren uit het primair en voortgezet onderwijs.  

Datum

- 13 december 2021

Tijd

19.30 tot 21.00 uur. 

Kosten

€ 20,00 per deelnemer. 

Inschrijven

Aanmeldingen en betalen kan via Eventbrite

Op al onze diensten zijn de  Algemene leveringsvoorwaarden en de Klachtenregeling SSOE van toepassing.