Autisme en leerlingen met een verstandelijke beperking

Doel

  • Recente kennis over autismespectrumstoornissen (ASS) opdoen en een vertaling maken naar de dagelijkse onderwijspraktijk aan de hand van een casus;
  • Vergroten van vaardigheden om leerlingen met autisme en een verstandelijke beperking optimaal tot ontwikkeling te laten komen in een schoolse setting;
  • Samen leren en uitwisselen van ervaringen.

Inhoud

De cursus is specifiek ontwikkeld voor medewerkers van scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK). In deze cursus komt basiskennis over autisme aan bod waarbij voortdurend de koppeling wordt gemaakt naar leerlingen met een verstandelijke beperking.

De cursus is praktijkgericht, specifiek op de onderwijssetting. Hoe breng je bij deze leerlingen structuur aan in de klas? Hoe kan je de communicatie van de leerling ondersteunen? Hoe kan je het gedrag van de leerling verklaren en wat kan je doen om gedrag mogelijk te veranderen?

Bijeenkomst 1: Algemene basiskennis  
Bijeenkomst 2: Structuur
Bijeenkomst 3: Concept ondersteunende communicatie
Bijeenkomst 4: Prikkelverwerking
Bijeenkomst 5: Gedrag
Bijeenkomst 6: Casuïstiek en autismevriendelijke school

Naast de bijeenkomsten zijn er huiswerkopdrachten. Deze opdrachten bestaan uit het lezen van literatuur, het bekijken van filmmateriaal en het maken van opdrachten waarbij je in de praktijk aan de slag gaat met de informatie uit de bijeenkomsten.                  

Doelgroep

Medewerkers in het onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking en autisme. Denk o.a. aan leerkrachten, onderwijsassistenten, intern begeleiders en vakleerkrachten.

Tijdsduur

Zes bijeenkomsten van ieder 2 uur huiswerk, circa 2 - 4 uur per bijeenkomst.

Of in overleg

Zes bijeenkomsten van ieder 3 uur met circa 1 á 2 uur huiswerk. 

Datum

De bijeenkomsten worden in overleg met de opdrachtgever ingepland.

Materiaal

Iedere deelnemer ontvangt een map met daarin de hand-outs, literatuur en aanvullende informatie.

Bij het volgen van 80% van de cursus krijgen de cursisten een bewijs van deelname. 

Locatie

Wij komen de scholing graag op uw locatie verzorgen.

Kosten

Op offertebasis

 

Op al onze diensten zijn de algemene leveringsvoorwaarden en de klachtenregeling SSOE van toepassing.