Autisme en kleuters

Doel

  • Kennis over autisme, specifiek over de uiting van de kenmerken van autisme bij kleuters
  • Handvatten voor de begeleiding in de klas
  • Handvatten voor de samenwerking met ouders

Inhoud

Er komt de laatste jaren steeds meer aandacht voor vroegdiagnostiek: kinderen die al op jonge leeftijd gediagnosticeerd worden. In het basisonderwijs zien we vaker leerlingen met diagnose of sterke vermoedens van autisme in de groepen 1 en 2.

In deze workshop gaan we aan de slag met deze, soms uitdagende, doelgroep. Wat zijn de kenmerken van autisme? Hoe zie je deze kenmerken terug in het gedrag van leerlingen van 4, 5 of 6 jaar? Welke verklaring kan je geven voor het gedrag van deze leerlingen? Waarom heeft deze leerling zo’n moeite met kinderen die niet netjes opruimen? Waarom is het buitenspelen zo lastig?
Vervolgens gaan we de vertaalslag maken naar de dagelijkse onderwijspraktijk. We bespreken hoe je een kind kan ondersteunen dat bijv. geen keuze kan maken bij het kiesbord of juist altijd hetzelfde kiest.

De samenwerking met ouders is, zeker bij jonge kinderen, van groot belang. We bespreken hoe je deze samenwerking vorm kan geven. Wat kan en mag je van elkaar verwachten? Hoe is het voor ouders als hun kind zich anders ontwikkelt?

Doelgroep

Leerkrachten groep 1 en 2, onderwijsassistenten, intern begeleiders

Tijdsduur

1 dagdeel.

Datum

De workshop wordt in overleg met de school ingepland.

Locatie

Wij komen de workshop graag op uw locatie geven.

Materiaal

Cursusmapje met hand-out, literatuurlijst en eventueel aanvullende informatie.

Kosten

Op basis van offerte.

Opmerkingen

Op al onze diensten zijn de  algemene leveringsvoorwaarden en de klachtenregeling SSOE van toepassing.