Autisme en hoogbegaafdheid op school

Doel

Leren hoe je hoogbegaafde leerlingen met autisme kan ondersteunen.

Inhoud

In Passend Onderwijs heeft ook ieder kind met autisme een eigen ondersteuningsbehoefte. Soms is er naast autisme ook sprake is van hoogbegaafdheid. We spreken dan van ‘dubbelbijzonder’! Dat vraagt meer kennis en inzicht in de behoefte van deze groep kinderen. In de workshop wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

  • Wanneer spreken we van dubbelbijzondere leerlingen?
  • Wat zijn de ondersteuningsbehoeften van leerlingen met ASS en HB?
  • Hoe kun je in de les tegemoet komen aan deze ondersteuningsbehoefte?

Tijdens de workshop wordt er uitleg gegeven aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden.

Doelgroep

Leerkrachten, docenten, intern begeleiders en zorgcoördinatoren uit het primair en voortgezet onderwijs.

Tijdsduur

Een dagdeel

Datum

De workshop wordt in overleg met de school ingepland.

Materiaal

Cursusmapje met hand-out, literatuurlijst en eventueel aanvullende informatie.

Locatie

Wij komen de workshop graag op locatie verzorgen.

Kosten

Op offertebasis

Op al onze diensten zijn de  Algemene leveringsvoorwaarden en de Klachtenregeling SSOE van toepassing.