Autisme en het jonge kind

Dit webinar richt zich op jonge kinderen met autisme: groep 1, 2 en 3 van het basisonderwijs. We geven uitleg 0ver autisme bij het jonge kind. Hierbij komen o.a. de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen met en zonder autisme aan bod. Er wordt uitleg gegeven over het tot stand komen van een diagnose. We geven adviezen voor het handelen in de klas: wat kan je doen met een leerling (met een vermoeden van) autisme in jouw klas? Er worden praktische tips gegeven gericht op het bevorderen van de communicatie, spel en leren leren.

Kijk hier welke andere lezingen er nog meer gepland staan.

Doelgroep

- Professionals uit alle vormen van onderwijs en hulpverlening, 
- Ouders

Datum

Nog nader te bepalen voor 2023-2024 of op aanvraag. 

Kosten - inschrijven

€ 20,00 per deelnemer.

De lezing gaat door bij minimaal 15 aanmeldingen.

Interesse? 

We kunnen deze lezing op locatie geven. Een lezing duurt ongeveer 1,5 uur. We kunnen samen met u kijken wat de wensen zijn en hiervoor een offerte maken. 

Als u interesse heeft voor deze lezing op een congres, studiedag of ouderavond, kunt u contact opnemen met ons opnemen.

Op al onze diensten zijn de  Algemene leveringsvoorwaarden en de Klachtenregeling SSOE van toepassing.