Autisme en gesprekstechnieken

Het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant verzorgt een studiedag over het voeren van gesprekken met leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS). Tijdens de studiedag wordt het uitvoeren van Passend Onderwijs voor leerlingen met ASS concreet gemaakt. Er is voldoende ruimte om je eigen ervaringen en vragen in te brengen.

Doelgroep

Leerkrachten, mentoren, intern begeleiders en leerlingbegeleiders met basiskennis over en ervaring met leerlingen met ASS. De groepen zullen bestaan uit maximaal 16 personen zodat er goede interactie mogelijk is.

Wanneer maak ik gebruik van ‘autisme en gesprekstechnieken’?

Als je vaker gesprekken voert met leerlingen en jongeren met ASS en daar vaardiger in wil worden. Passend Onderwijs voor leerlingen met ASS vraagt om een passende communicatie. Een goede communicatie is belangrijk om goed te kunnen ondersteunen. Gesprekken met kinderen en jongeren met ASS verlopen niet altijd vanzelfsprekend. Tijdens deze studiedag maak je kennis met de achtergrond en met vier strategieën om verduidelijkende en oplossingsgerichte gesprekken te voeren.

Doelen

 • Je krijgt meer zicht op de specifieke communicatie met leerlingen met ASS.
 • Je leert meerdere strategieën kennen vanuit kennis en oefening.

Na de dag heb je als professional meer kennis en praktische tools in handen om oplossingsgerichte gesprekken te voeren met leerlingen met ASS.

Wat houdt ‘autisme en gesprekstechnieken’ in?

We verwachten dat mensen enigszins basiskennis hebben over autisme, bijvoorbeeld door het volgen van een studiedag ‘Leerlingen met ASS in het VO’ of de studiedag ‘Leerlingen met ASS in het PO’. In de studiedag wordt het kader geschetst aan de hand van informatie over autisme en communicatie en de specifieke aandachtspunten bij kinderen en jongeren met ASS.

Onderwerpen die aan bod komen in de studiedag:

 • Waarom verlopen deze gesprekken anders?
 • Wat is je rol als gespreksleider?
 • Wat heeft de leerling met ASS nodig?
 • Wat is dan de houding die je het beste aan kunt nemen?
 • Wanneer gebruik je welke methodiek?
 • Wanneer gebruik je het niet?
 • Wat zijn de aandachtspunten?
 • Wat zijn goede vragen?
 • Vier strategieën die geoefend worden in kleine groepjes.

Alles gebeurt aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. De cursisten krijgen, als zij willen, ook de kans om te oefenen met een eigen casus.

Wil je deze studiedag met je hele team volgen? Wij verzorgen de studiedagen ook incompany. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Locatie

Wij kunnen de studiedag op je eigen school of in je organisatie aanbieden. Neem hierover contact op met ons digitaal loket. 

Beoordeling

Deelnemers ontvangen een certificaat.

Deze studiedag is gevalideerd door het Registerleraar voor 6 registeruren.

Prijs

Op basis van offerte

Trainers

Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant

Inschrijven

Aanmelden kan via bijgevoegd formulier.