Themamiddag structuur op school op BS de Hasselbraam

Zijn school die een afspiegeling is van de wijk, heeft met 260 leerlingen de maximum capaciteit bereikt. Hij heeft maar drie ‘zorgleerlingen’ met een indicatie LGF en hij verwacht in de aanloop naar Passend Onderwijs geen toeloop van het aantal zorgleerlingen. En toch doet hij vandaag met zijn hele onderwijsteam van harte mee aan een themamiddag ‘Structuur Op School’ die door Saskia Sliepenbeek van het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant (SSOE) wordt verzorgd......

Aan het woord is Jan Heesakkers, directeur en IB-er van openbare basisschool de Hasselbraam. Terwijl zijn medewerkers de film ‘Structuur Op school’ bekijken, vertelt hij wat hem aanspreekt in ‘Structuur Op School’. Zijn jarenlange praktijkervaring in het Speciaal Onderwijs cluster 2 met auditief en communicatief beperkte leerlingen en met ervaringsgericht onderwijs (EGO) heeft hij meegenomen toen hij 2,5 jaar geleden directeur werd van De Hasselbraam.

De Hasselbraam is van oudsher een kleinschalige school waar structuur, veiligheid en voorspelbaarheid hand in hand gaan met een gezelligheid en een goede sfeer. Bijna alle leerlingen, dus ook leerlingen met een grote structuurbehoefte, voelen zich hier prettig. Niet voor niets worden er jaarlijks meer leerlingen aangemeld dan er geplaatst kunnen worden. Toch kan het altijd beter. Jan Heesakkers legt uit “Structuur Op School” zet ons aan het denken …. Wat doen we al en wat kunnen we nog meer doen in het kader van structuur voor onze leerlingen?” Aan het begin van de bijeenkomst geeft het team aan dat alle leerlingen op school behoefte hebben aan structuur. Het is de basis voor veiligheid, voorspelbaarheid en duidelijkheid.

Ondertussen is de film afgelopen en wordt er in het naastgelegen lokaal druk overleg gevoerd over de structuur binnen De Hasselbraam. Daarvoor is het onderwijsteam opgesplitst in groepen en aan het werk gezet met de kijk- en doewijzer. Worden er eerst stilzwijgend kruisjes gezet bij de verschillende items, naarmate de tijd vordert gaan de teamleden steeds vaker met elkaar in overleg en ontstaan er discussies over de huidige en wenselijke situatie. “Bij mij zitten structuurbehoeftige leerlingen altijd voor mijn neus zodat ik ze goed in de gaten kan houden”, roept een leerkracht. “En hoe doe je dat dan in de kring?” vraagt een collega.

Jan Heesakkers, directeur basisschool de Hasselbraam