'Telefonisch spreekuur' en een 'Consultatie'

Het is als ouder prettig om direct je verhaal kwijt te kunnen over je vragen en twijfels tijdens een telefonisch spreekuur bij het Autisme Steunpunt. Ik heb de ervaring dat je direct wordt begrepen en serieus wordt genomen, degene die een luisterend oor biedt pakt tenminste meteen de kern van het “probleem” vanuit ervaring en deskundigheid. Er wordt tevens doorgepakt, binnen een week was er al een consultatie op de school van mijn kind. Dit geeft je als ouder de erkenning dat je gehoord en gezien wordt in jouw zorgen. Concrete handelingsadviezen voor school, ouders en kind zorgen ervoor dat je weer een opening voelt in de vastgelopen afstemming over en weer. Ik moest even wennen aan de verslaglegging maar ben er wel blij mee. Het is in duidelijke taal geschreven en zelfs voor mijn kind een apart verslag zodat hij er ook bij betrokken wordt. Voor mijn kind is het namelijk heel belangrijk dat hij ook uitleg krijgt over wat de bedoeling is en wat er staat te gebeuren. Hiermee is er minder chaos in zijn hoofd en kan hij alles ook beter begrijpen. Er werd ook naar hem geluisterd en hij werd serieus genomen. Ik hoop dat scholen ook meer open staan voor begeleidingstrajecten, want na een consultatie blijft het vervolgtraject natuurlijk voor alle partijen eveneens van groot belang. Het vasthouden van een positief ingeslagen weg is namelijk net zo moeilijk als het erkennen van de hobbels die de school en of thuissituatie stagneren.

Een ouder