Studiemiddagen ‘Autisme op school’

Wij hebben 2 studiemiddagen gevolgd van Saskia Sliepenbeek van het Autisme Steunpunt om meer inzicht te krijgen wat leerlingen met autisme nodig hebben. Op de eerste studiemiddag hebben we ons gericht op: Wat is autisme, hoe voel je je, als je autisme hebt. Dit was een middag waarbij we algemene kennis over autisme kregen, m.b.v. filmpjes, etc. Zelfs de meest ervaren leerkrachten leerden nog nieuwe dingen op deze middag, die op een prettige manier begeleid werd door Saskia. Aan het eind van de middag was het kennisniveau van het hele team op eenzelfde niveau.

In het tweede dagdeel hebben we gekeken naar ‘Structuur op school’ m.b.v. een film en een Kijk- en Doewijzer. Deze middag was vooral bedoeld om de discussie op gang te brengen over welke aanpassingen je al doet op school, welke er nodig zijn en of er een rode draad loopt door de hele school m.b.t. structuur. De Kijk- en Doewijzer was te groot om in een dagdeel te bespreken. We gaan dit verder oppakken in de komende tijd.

Al met al hebben we veel geleerd op deze 2 studiemiddagen.

- Atie Hoekstra, intern begeleider van basisschool De Krommen Hoek

Atie Hoekstra, intern begeleider basisschool De Krommen Hoek