Scholing ‘Leerlingen met ASS in het onderwijs’

Onlangs heb ik een korte cursus over omgaan met leerlingen met autisme gevolgd. In zes woensdagmiddagen hebben we veel praktische informatie gekregen. In een kleine groep bespraken we wat deze informatie voor de leerlingen en onszelf kon opleveren. Ik vond het erg waardevol om juist met elkaar hierover te praten. Terugkijkend merk ik dat ik door de cursus weer meer gericht naar mijn leerlingen kijk en bewuster kijk naar mijn omgang met hen. Een prima resultaat.

Ton Thijssen, leraar VSO de Berkenschutse