Saskia Sliepenbeek

Al tijdens mijn studie aan de PABO merkte ik dat mijn interesse lag bij leerlingen met een speciale onderwijsvraag. Ik besloot na mijn studie aan de PABO ervaring op te doen met mensen met een verstandelijke beperking. Daarom werkte ik als (leerling) verpleegkundige 5 jaar bij de Severinus stichting in Veldhoven. Daarna kon ik aan de slag in het speciaal onderwijs bij het Instituut voor Doven in St. Michielsgestel. Als leerkracht voor verstandelijk beperkte auditief-visueel gehandicapte kinderen. Ik deed in die tijd mijn opleiding tot Dovenonderwijzeres. Toen in 1991 de Mgr. Bekkersschool (ZMLK) in Eindhoven Centrumschool Autisme werd, kwam ik daar in dienst als leerkracht autisme. Ik ondersteunde leerlingen met autisme en hun leerkrachten op de Mgr. Bekkersschool en in de rest van de regio Zuidoost-Brabant.

Naast mijn werk voor het Steunpunt, heb ik met Tijdcode producties aan 5 voorlichtingsfilms over autisme en onderwijs gewerkt. Ik werk af en toe als zelfstandig autismespecialist bij gezinnen en personen met autisme. Ik ben consulent voor het Centrum voor Consultatie en Expertise.

Toen in 2003 de Centrumscholen Autisme verdwenen, kon ik verder in het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant. Ook daar begeleid ik leerlingen en studenten met autisme, leerkrachten, scholen en samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. In 2008 haalde ik mijn diploma Master Special Educational Needs als autismespecialist.

In mijn werk voor het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant wil ik er mede zorg voor dragen dat leerlingen met ASS een Passend Onderwijs aanbod krijgen en dat leerkrachten en docenten weten wat ze deze leerlingen kunnen bieden. Ik zal me inzetten in het netwerk, regionaal en landelijk, om het belang van leerlingen met ASS onder de aandacht te brengen. Ik wil meewerken aan oplossingen voor leerlingen die dreigen uit het onderwijs te vallen, om ervoor te zorgen dat ze uiteindelijk weer het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben. Want onderwijs biedt kansen en perspectief!