<< Samen werken aan ontwikkeling, vaardigheden en perspectief >>
Dana van den Dungen

Succesverhaal Consultatie en begeleidingstraject Terug naar alle artikelen

Voor het eerst in vier jaar is de leerling niet besproken bij de rapportvergaderingen! Een concreet resultaat van de samenwerking die de afgelopen maanden vorm kreeg. 

Wat is er gebeurd? De leerling had al langere tijd ondersteuning op meerdere gebieden. Ondanks alle inzet had hij het erg moeilijk op school. Er werd extra ondersteuning aangevraagd bij het ACT van Samenwerkingsverband VO Helmond-Peelland en wij werden ingeschakeld. Er werd in beeld gebracht wat de onderwijsbehoeften van deze leerling zijn, wat hij nodig heeft om dit jaar zijn examen te behalen. Er volgde een gesprek met alle betrokkenen: ouders, thuisbegeleider, behandelaar en schoolbegeleiders. Voor het eerst zat iedereen rond de tafel en hebben we gezamenlijk doelen bepaald voor de komende periode. Er werd een duidelijke taakverdeling gemaakt, zodat iedereen wist wie wat deed. Ook over de onderlinge communicatie werden afspraken gemaakt. Vervolgens kon iedereen aan de slag, ieder met zijn eigen expertise. 

Afgelopen week kwamen we weer bij elkaar om te evalueren wat de afgelopen periode opgeleverd had en om doelen te stellen voor de komende periode. In dit overleg gaf één van de schoolbegeleiders aan dat de leerling voor het eerst in vier jaar niet besproken was bij de rapportvergaderingen; geen bijzonderheden deze keer! Fijn dat deze samenwerking er toe geleid heeft dat het nu zoveel beter gaat met de leerling. Dat is waar we het voor doen!

Denk je ook aan een consultatie en/of begeleidingstraject voor een leerling? Neem dan contact met ons op.