<< Samen passend onderwijs creëren voor elke leerling >>
Saskia Sliepenbeek

Sociaal Emotioneel Leren (SEL) Terug naar alle artikelen

Alle leerlingen in Nederland volgen op dit moment thuisonderwijs. Er wordt hierbij veel aandacht besteed aan de cognitieve ontwikkeling. Denk aan werkboekjes voor rekenen, spelling, taal, ouders die dictees afnemen bij hun kind en leesopdrachten. Juist in deze tijd is het ook belangrijk om als leerkracht aandacht te besteden aan de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. Hoe is het om de hele dag thuis te zijn? Waar denk je dan allemaal aan? Hoe is het als je ouders ineens jouw juf of meester zijn? 

Zo’n gesprek voeren met leerlingen met autisme is vaak lastiger, vooral als je dat doet met open vragen. Want waar moet het kind aan denken? Wat wil die ander precies weten en wat antwoord je dan? Een meer gestructureerd gesprek, zoals via een gespreksblad, kan de leerling helpen om gericht na te denken en antwoorden te geven. Er zijn veel mooie materialen ontwikkeld en beschikbaar gesteld. Hierbij drie voorbeelden:

Werkblad minder piekeren – ontwikkeld door Koraal 

Werkblad hoe gaat het met jou? – ontwikkeld door Kees van Overveld 

Schema aandacht voor sociaal emotioneel leren op afstand - ontwikkeld door Kees van Overveld