<< Kijk bij leerlingen met ASS naar hun kwaliteiten en denk vanuit oplossingen >>
Monique Schoenmakers

VSO de Taalbrug enthousiast over cursus Terug naar alle artikelen

Medewerkers van VSO de Taalbrug waren enorm enthousiast over de Blended learning cursus ‘Autisme in het voortgezet onderwijs’ 

Afgelopen periode gaf onze collega Monique Schoenmakers de blended learning cursus ‘Autisme in het voortgezet onderwijs’ aan medewerkers van vso de Taalbrug in Eindhoven. 

Jeroen Vooren, die als autismespecialist zorg draagt voor het scholingsplan van de school op het gebied van autisme, ziet dat zijn collega’s enorm enthousiast zijn. De ‘moderne’ manier van leren via de E-learning omgeving, in combinatie met het werkboek en de intervisie bijeenkomsten slaat erg aan bij de collega’s. Mensen combineren de opgedane kennis met de dagelijkse praktijk, wat direct te merken is. Ze gaan meer in gesprek met elkaar over wat hen opvalt bij leerlingen met ASS en hoe ze hiermee om kunnen gaan. Ook signaleren de collega’s nu sneller (potentiële) problemen bij leerlingen en vragen indien nodig advies bij het autismeteam van de school. De groep die de cursus volgde, vormde steeds meer een team ook buiten de bijeenkomsten. Jeroen wil graag de cursus opnemen in het scholingsplan van de school. 

Reacties cursisten

Uit de evaluaties bleek uit de hoge beoordeling dat de cursus goed is bevallen. In een reactie van een cursist staat:

‘Met name de theorie en verklaringen erachter spraken mij aan. Ook de handvatten in hoe ik de leerling kan ondersteunen en benaderen in een één op één gesprek hebben mij geholpen. De ervaringen en feedback vanuit Monique vond ik heel fijn en doeltreffend. Het liet me inzien dat het vaak een puzzel is.' 

'Monique vond ik een heel ervaren cursusleider die een goede balans had tussen de verhalen van de cursisten en haar eigen verhalen en informatie. Dit maakte dat het interactief was. De cursus was vooral goed voor mijn bewustzijn en nieuwsgierigheid naar wat er achter het gedrag zit bij een autistische leerling. Dit zorgt ervoor dat ik als professional nu beter kan inzien wat er bij de stoornis hoort en hoe ík daar het beste mee kan omgaan. Het maakt ook dat ik specifiekere hulpvragen kan stellen bij mijn collega’s hier op school.’

Leerkracht Sabrina maakt de volgende opmerking in de evaluatie:

‘Ik vind het hele boek interessant. Ik zou het boek graag uit mijn hoofd willen leren. Ook was het fijn dat Monique eigen praktijkervaringen meenam. Op deze manier werd de theorie nog duidelijker. Is er een vervolg? Ik zou deze graag willen volgen.

Informatie over de cursus:

‘Met autisme in het basisonderwijs’ en ‘Met autisme in het voortgezet onderwijs’ zijn twee blended learning cursussen. Het zijn een basiscursussen voor docenten, leerlingbegeleiders, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, logopedisten in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Blended learning wil zeggen dat het een combinatie is van zelfstudie en het maken van opdrachten in een E-learning omgeving en een werkboek, gecombineerd met 3 intervisiebijeenkomsten van 2 uur verspreid over 3 maanden.

Het is een praktijkgerichte cursus. Dat wil zeggen dat je de theorie aan je eigen praktijk koppelt, middels de opdrachten en bijeenkomsten. De cursus en het werkboek zijn ontwikkeld door Steunpunt Autisme Nederland. De medewerkers van het Autisme Steunpunt zijn getraind in het geven van deze cursus en hebben de licentie om die te geven. 

Hier zie je een filmpje over hoe de cursus werkt.