<< Kijk bij leerlingen met ASS naar hun kwaliteiten en denk vanuit oplossingen >>
Monique Schoenmakers

Autismeweek 2019 'Autisme laten we wel zijn' een groot succes! Terug naar alle artikelen

Vanwege de Autismeweek 2019 organiseerden wij samen met Spectrum Brabant, Fontys OSO en Fontys ICT wederom gezamenlijk een inspiratie-, kennis- en ontmoetingsmoment over autisme. Bijna 300 mensen kwamen af op het gratis evenement bij iGluu in Eindhoven. 

Judith Visser en Bianca Toeps verzorgden ieder een lezing en signeerden daarna hun nieuwste boeken. Judith sprak over haar tijd op school, wat ze ook prachtig beschrijft in haar boek ‘Zondagskind’. Bianca kon haarscherp aangeven wat er in haar leven gebeurt als mensen vinden dat je er toch wel heel normaal uitziet voor iemand met autisme, zoals te lezen is in haar boek ‘Maar je ziet er toch helemaal niet autistisch uit'.

Na de pauze met informatiemarkt waren er nog drie keuze-inspiratielezingen. Veel mensen luisterden naar Jan Schrurs (Fontys) ‘Weer op eigen kracht!’ Hij sprak over de begeleiding en behandeling van mensen met autisme gericht op het ontwikkelen van zelfinzicht door het opnieuw ontdekken van eigen kracht, mogelijkheden en kwaliteiten. Dana van den Dungen (Autisme Steunpunt) sprak over ‘Verzuim’. Ze vertelde hoe verzuim er uit kan zien en hoe te handelen bij (dreigend) schoolverzuim bij leerlingen met ASS. 

Ook was er de lezing over ‘Rouw, verlies en autisme’  door Karin Seijdel (Zinlab.nl) Karin deelde haar ervaringen in haar werk als geestelijk verzorger en zingevingscoach bij de begeleiding van mensen met autisme (en een verstandelijke beperking) bij het omgaan met rouw en verlies.

De avond was positief en inspirerend. De bezoekers waren enthousiast. Wij bedanken de sprekers voor hun inspirerende bijdragen en iGluu voor het beschikbaar stellen van de ruimtes en personele ondersteuning. We kijken al uit naar de autismeweek 2020!