WORKSHOP 'PASSEND ONDERWIJS' OP CONGRES IN MALLE

Op 17 en 18 september j.l. was de jaarlijkse Inservice Autisme in Malle (België).  Binnen en buitenlandse sprekers spraken over diverse onderwerpen en projecten rondom autisme.  Het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant verzorgde  op beide dagen een workshop met als onderwerp:

‘Autisme en pASSend onderwijs’

In deze workshop werd toegelicht hoe passend onderwijs voor leerlingen met ASS vorm kan worden gegeven.  Het mag echter niet afhankelijk zijn van die ene leerling en die docent die er wel affiniteit mee heeft, want dan is het systeem, de leerling en de docent te kwetsbaar en wordt er niet geborgd.

Maatwerk voor iedere leerling is belangrijk, maar daarnaast structuur, voorspelbaarheid en duidelijkheid in het lokaal, de school en het schoolplein. En dat in samenspraak met ouders.

Voor de docenten is professionalisering, een goede zorgstructuur en facilitering belangrijk.

Voor de organisatie en het management van scholen  zijn een goede  visie en beleid uitgangpunt om te kunnen (blijven) bieden wat leerlingen en leraren vragen. 

De scholen zullen daarvoor ook op de hoogte moeten zijn van de mogelijkheden en keuzes van hun samenwerkingsverband passend onderwijs.

Tijdens de workshop kwam dit allemaal aan de orde en werd er met de mensen uit de zaal gesproken over de goede voorbeelden en knelpunten uit de praktijk. Er ontstonden waardevolle gesprekken en ideeën.

De maatwerk ondersteuning die geboden moet worden is haalbaar en geborgd, als er ook ‘Structuur op school’*  is en op beleidsmatig niveau ‘Zorg voor structuur’*  in de vorm van beleid, visie en voorwaarden op school-  en samenwerkingsverband niveau.

Dit maakt dat de leerling, ouders en leerkracht voelen dat er een stevig fundament ligt onder het passend onderwijs dat geboden wordt.  En daar kun je op bouwen!

Voor de handouts van deze en andere lezingen kijk op:  http://inservice-autisme.nl/programma.html
Wij komen graag deze lezing/workshop bij u geven.
*de workshop ‘Structuur op school’ en de managementsessie ‘Zorg voor structuur’ zijn ook bij ons aan te vragen.