Werkbezoek collega's uit Zugdidi - GeorgiË

Begin januari kwamen vijf professionals uit Georgië naar de regio voor een werkbezoek bij collega organisaties in Brabant. SSOE, SVA en het Autisme Steunpunt hebben de gasten ontvangen en meerdere werkbezoeken geregeld. 

De collega’s kwamen uit Zugdidi en werken daar in een dag-revalidatie centrum voor kinderen van 6 tot 18 jaar. Het gaat om 10 kinderen met een (meervoudige) beperking en een grote (onderwijs)ondersteuningsvraag. Het centrum is opgericht in 2019. Het is onderdeel van de SOCO Foundation. Een organisatie die al sinds 1998 allerlei sociale, zorg- en onderwijsactiviteiten initieert en financiert.  De kinderen komen met een busje uit de regio naar het centrum en krijgen daar therapie, begeleiding en onderwijs en krijgen daar eten. Er is een tuin voor buitenactiviteiten. 

Vanaf 2013 zijn we al betrokken bij andere projecten in Georgië en hebben we gezien hoe met veel enthousiasme en toewijding professioneel met kinderen gewerkt wordt. De voorzieningen zijn helaas in de regio’s vaak voor veel kinderen niet bereikbaar, maar er komen steeds meer mogelijkheden. Er is veel expertise, maar veel informatie is niet in de Georgische taal voorhanden. De medewerkers van het centrum hadden vragen omtrent prikkelverwerkingsonderzoek, communicatie, samenwerking met ouders en praktische zaken rondom activiteiten in de tuin etc. Een sterke manier om antwoord te krijgen op deze vragen is het in contact komen met Nederlandse collega’s die met een vergelijkbare doelgroep werken. Daarom hebben ze bezoeken gebracht aan SSOE, MBS Eindhoven, Libra Blixembosch, Lunetzorg, zorgboerderij d’n Hoef, de Emilusschool en Zonhove. Ook hebben ze een lezing gehad van de auteurs van ‘Prikkels in de Groep’ en zijn er contacten gelegd om het boek te vertalen in het Georgisch. 

De gasten waren zeer dankbaar voor de gastvrijheid en betrokkenheid van SSOE en de andere organisaties. Ze gingen geïnspireerd en vol nieuwe ideeën weer naar huis. In de toekomst zullen we zeker nog eens een tegenbezoek plannen om zelf ook geïnspireerd te worden door het mooie werk aldaar. We houden de contacten warm en willen kijken hoe we als SSOE samen met andere partners dit centrum financieel kunnen ondersteunen.