RAPPORT 'V(ASS)T EN ZEKER IN HET VO

In juni 2015 presenteerde het  Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant een rapport naar voorwaarden om meer leerlingen met autismespectrumstoornissen (ASS) uit Zuidoost-Brabant in regulier VO in te laten stromen. Het rapport werd geschreven in opdracht van de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs Helmond-Peelland PO en VO en Eindhoven PO en Eindhoven-de Kempen VO.

uitdaging

De regio Zuidoost-Brabant staat voor een grote uitdaging, het aantal leerlingen met ASS dat het VSO volgt moet teruggedrongen worden. Maar niet alleen om financiële redenen; Passend Onderwijs wil voor ieder kind een passende plek, waar mogelijk regulier. Het gaat erom dat het kind een reëel kans krijgt om, indien haalbaar, regulier VO te volgen.  Er zullen ook speciale voorzieningen blijven voor leerlingen die de stap (nog)niet kunnen maken.

Wat is nodig om dit voor meer leerlingen mogelijk te maken?

Het rapport adviseert om al tijdens de basisschool periode leerlingen goed in kaart te brengen en te werken aan VO competenties. Tijdens de aanmelding is goed in kaart hebben van de ondersteuningsbehoefte van belang. Een warme overdracht, waar ouders bij betrokken zijn, is helpend. Maar ook na een goede start blijft het volgen van de leerling cruciaal, vooral bij overgangen en veranderingen binnen het VO en naar het vervolg- en beroepsonderwijs.

zorg voor alle leerlingen

Binnen de Samenwerkingsverbanden zullen de aanbevelingen vanuit het rapport verder concreet gemaakt worden. Daarbij is men ervan overtuigd, dat de aanbevelingen niet alleen voor leerlingen met ASS wenselijk zijn, maar voor alle (kwetsbare) leerlingen.