Middag Onderwijs ontmoet Onderwijs

Op 28 september hebben wij, tijdens de middag Onderwijs ontmoet Onderwijs, een lezing gegeven bij Expertisecentrum Antoon van Dijkschool in Helmond. De deelnemers waren enthousiast over de praktische toepasbaarheid van de lezing Executieve Functies bij leerlingen met een autismespectrumstoornis. Naar aanleiding van deze lezing is er een praktijkgerichte studiemiddag rondom Executieve Functies aangevraagd op een VO-school in Helmond.

Dus ook voor studiedagen op maat over verschillende thema´s kunt u ons benaderen. Meer weten? Bel dan naar ons digitaal loket!