Lezing 'Autisme en motivatie' was een groot succes!

Een avond voor ouders en docenten die in hun omgeving te maken hebben met kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). Deze kinderen kunnen ongemotiveerd overkomen, tot ergernis van ouders en leerkrachten. Maar is het ongemotiveerdheid of zit daar mogelijk iets anders onder? Wat zorgt er voor dat de kinderen niet reageren, onderuitgezakt zitten, werk niet inleveren of niets doen aan huiswerk? Welke componenten zorgen er voor dat iemand gemotiveerd wordt? Hoe krijg je hem of haar weer bij de les?

De lezing werd gegeven door Saskia Sliepenbeek.

Een reactie van een ouder, tevens professional: "Wat een waardevolle presentatie heb je afgelopen maandag gegeven! Ik heb er veel van geleerd en kan het gedrag van mijn zoon (met Asperger) veel beter verklaren. Hiermee kan ik ook een goede koppeling naar school maken. Ook in mijn professionele werkveld zal ik hier dankbaar gebruik van maken."